Skip to content
Start arrow MEN 2008 arrow Pracownia Linux arrow Konfiguracja drukarki HP P2015
Konfiguracja drukarki HP P2015 Drukuj

Opis konfiguracji i przywracania ustawień fabrycznych drukarki HP2015.

Wydruk strony konfiguracji
Po uruchomieniu podłączonej do sieci drukarki i zakończeniu autotestu wciskamy
na ok. 5 sekund zielony przycisk (do czasu zaświecenia się lampki ! (druga od dołu).
Zostaną wydrukowane 3 strony ustawień konfiguracyjnych drukarki.
Ostatnia z nich zawiera konfigurację sieciową drukarki.

Nadanie adresu IP
W przeglądarce wpisujemy adres IP drukarki nadany przez DHCP np.:
http://192.168.21.29. Otwiera się strona www drukarki.
Wybieramy zakładkę Networking (Sieć) i zmieniamy adres IP na statyczny:
192.168.21.9 – dla drukarki w pracowni szkolnej
192.168.21.8 – dla drukarki w MCI
Wpisując w rubryce Manual IP:
adres IP (IP Address):      - podany wyżej
maskę (Subnet Mask):     255.255.255.0
bramę (Default Gateway):    192.168.21.1
Zatwierdzamy zmianę (tracąc kontakt ze stroną www drukarki, która teraz jest
dostępna pod nowo nadanym adresem IP)

Ustawienie hasła administratora
W przeglądarce wpisujemy adres IP drukarki. Otwiera się strona www drukarki.
W zakładce Networking (Sieć) z menu wybieramy Password (Hasło)
i podajemy hasło: xxxxxx Zatwierdzamy.

Ustawienie języka
W przeglądarce wpisujemy adres IP drukarki. Otwiera się strona www drukarki.
Wybieramy zakładkę Settings (Ustawienia) i z menu System Setup (Konfiguracja systemu).
Rozwijamy listę dostępnych języków (Language) i wybieramy POLSKI.
Zatwierdzamy.

Reset ustawień sieciowych
Wciskamy różowy przycisk i trzymając go zielony. Puszczamy, gdy zaczną
migać lampki kontrolne. Wyłączamy i po ponownym włączeniu konfigurujemy sieć.

Reset do ustawień fabrycznych.
Wyłączamy drukarkę. Przetrzymując wciśnięty zielony przycisk włączamy ponownie.
Po ok. 10 sekundach puszczamy przycisk.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »